លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon

លក់ ខុនដូ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង 337

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 337
  • ផ្ទៃដី​សរុប 1636 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី