លក់ ខុនដូ Chamkarmon

លក់ ខុនដូ
Chamkarmon Olympic

លេខកូដយោង 1712328

1 បន្ទប់គេង

$ 145,000

លក់ ខុនដូ Chamkarmon Olympic

សង្ខេប

  • លេខយោង 1712328

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី