លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Daun Penh Phsar Thmei III

លេខកូដយោង 1710312

2 បន្ទប់គេង

144 m²

$ 150,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh Phsar Thmei III

សង្ខេប

  • លេខយោង 1710312
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 144 m²

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី144 m²