លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Toul Kork

លេខកូដយោង 1710307

4 បន្ទប់គេង

271 m²

$ 290,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork

សង្ខេប

  • លេខយោង 1710307
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 271 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី271 m²