ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Boeung Trabek

លេខកូដយោង ABT002

2 បន្ទប់គេង

96 m²

$ 800

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Boeung Trabek

សង្ខេប

  • លេខយោង ABT002
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 96 m²

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 យានដ្ឋាន
  • 1 ដី96 m²