លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Ta Khmau
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Ta Khmau
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Ta Khmau

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Ta Khmau Ta Khmao

លេខកូដយោង 1701190

4 បន្ទប់គេង

74.75 m²

$ 220,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Ta Khmau Ta Khmao

សង្ខេប

  • លេខយោង 1701190
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 74.75 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 4 បន្ទប់ទឹក
  • 2 យានដ្ឋាន
  • 1 ដី74 m²