លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar
លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

លក់ ដីទ្បូ
Chroy Changvar Chroy Changvar

លេខកូដយោង 1609130

893 m²

$ 1,500 / m²

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 1609130
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 893 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី893 m²