លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង 1609120

5 បន្ទប់គេង

357 m²

$ 265,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 1609120
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 357 m²

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី357 m²