លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង 1609131

5 បន្ទប់គេង

183 m²

$ 520,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

សង្ខេប

  • លេខយោង 1609131
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 183 m²

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី183 m²