លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov

លក់ ដីទ្បូ
Prek Pnov Preaek Pnov

លេខកូដយោង 348

28000 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov Preaek Pnov

សង្ខេប

  • លេខយោង 348
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 28000 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី28000 m²