លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok

លក់ ដីទ្បូ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង 1510025

2.8 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 1510025
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2.8 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី