លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង 1812667

$ 1,900 / m²

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 1812667
  • ផ្ទៃដី​សរុប 4962 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី4962 m²