ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh
ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh
ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh

ជួល សណ្ឋាគារ
Daun Penh Phsar Thmei II

លេខកូដយោង HTL

99 បន្ទប់

440 m²

$ 18,000

ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh Phsar Thmei II

សង្ខេប

  • លេខយោង HTL
  • បន្ទប់ 99 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 440 m²

សេវាកម្ម

ទីតាំង

  • 1 ដី594 m²
  • 20 ចំណត