ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon Tumnob Tuek

លេខកូដយោង 1808541

37 បន្ទប់

4390 m²

$ 16,000

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon Tumnob Tuek

សង្ខេប

  • លេខយោង 1808541
  • បន្ទប់ 37 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4390 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 4930 m²