លក់ ពាណិជ្ជកម្ម

លេខកូដយោង 1806521

142.4 m²

$ 1,900,000

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម

សង្ខេប

  • លេខយោង 1806521
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 142.4 m²