លក់ ពាណិជ្ជកម្ម

លេខកូដយោង 1806515

166 m²

$ 28,000

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម

សង្ខេប

  • លេខយោង 1806515
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 166 m²