លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon BKK 3

លេខកូដយោង 1804420

4 បន្ទប់គេង

260 m²

$ 460,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon BKK 3

សង្ខេប

  • លេខយោង 1804420
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 260 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 260 m²
  • 1 ដី260 m²