លក់ ខុនដូ Chamkarmon

លក់ ខុនដូ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង 1803397

1 បន្ទប់គេង

$ 166,000

លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 1803397

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី