លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Dangkao Cheung Aek

លេខកូដយោង 1712333

4 បន្ទប់គេង

164 m²

$ 135,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao Cheung Aek

សង្ខេប

  • លេខយោង 1712333
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 164 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី164 m²